Email marketing

Email marketing is nog steeds één van de makkelijkste manieren om in rechtstreeks contact te komen met klanten en potentiële klanten. Email marketing blijft zo het kanaal bij uitstek om aan klantenwerving en klantenbinding te doen. Mails maken deel uit van iedere goed opgezette sales funnel, zolang de informatie die je er in deelt maar relevant is voor je doelgroep. Dit geldt voor zowel sterk gepersonaliseerde mails als voor algemenere boodschappen.

Waarom kiezen voor Email marketing?

Lage instapkosten -> Hoge ROI

Eén van de grootste voordelen aan email marketing is waarschijnlijk dat het zeer kostenefficiënt is, en dus automatisch een hoge ROI (Return on Investment) biedt. Voor het uitsturen van mails betaal je geen extra kosten zoals papierkosten, inkt, verzendingskosten,… Wanneer je kiest voor een mailing campagne betaal je dus bitter weinig, maar je bereikt er toch heel wat mensen mee. Mits de juiste, relevante content en correcte implementatie van email marketing in de online strategie.

En hierin staat MarketLeader je bij! Wij helpen je om de juiste boodschap op het juiste moment bij jouw doelgroep te brengen. Zo haal je een maximaal rendement uit al jouw email campagnes.

Meetbaar

Alles wat gerealiseerd wordt via email campagnes is nauwkeurig meetbaar, en bijgevolg dus ook aanpasbaar. Zo kunnen we gemakkelijk nagaan hoe een specifieke mailcampagne presteerde. Denk hierbij aan hoeveel keer de mail is geopend, op welke links werd er geklikt, hoeveel mensen de mail hebben binnengekregen, hoeveel mails werden niet afgeleverd door een foutmelding, en nog zoveel meer. Door grondige analyses en rapportages te maken, beschikken we over nuttige informatie die we gebruiken toekomstige campagnes verder op punt te zetten. Door deze te blijven optimaliseren, verhogen we het rendement van de mails zienderogen en zorgen we dus voor meer conversies.

Rechtstreeks contact

Email marketing biedt ook een vorm van rechtstreeks contact met klanten en potentiële klanten. Bovendien komt een email ook persoonlijker over dan een algemene advertentie die ze online te zien krijgen. Daarom is het noodzakelijk voor bedrijven om hierop in te spelen. Het luisteren naar klanten en het in direct contact treden met de doelgroep is heel belangrijk in moderne marketingstrategieën. Marketing is dan ook niet langer een one-to-many begrip, maar wordt meer en meer gezien als rechtstreekse één-op-één communicatie. En laat dit nu net iets zijn waarbij email marketing perfect kan helpen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om je bedrijf een gezicht te geven via mails. Zo kan je als bedrijf al jouw campagnes versturen met een (fictieve) werknemer als afzender, al jouw contacten rechtstreeks aanspreken met hun naam, of de inhoud van de mail personaliseren. Op deze manier spreek je jouw contacten rechtstreeks aan, en creëer je onmiddellijk een soort van verbondenheid en vertrouwensband. Het is dus belangrijk om gepersonaliseerde en relevante content te verspreiden. MarketLeader staat je hierin bij en zorgt voor deze gepersonaliseerde mailcampagnes die bijdragen tot het behalen van de marketingdoelstellingen.

Onderdeel van de verkoopfunnel

Email marketing kan ook makkelijk onderdeel uitmaken van een verkoopfunnel. Door marketing automation is er de mogelijkheid om geautomatiseerde mail-flows op te zetten die jouw klanten meenemen doorheen de volledige funnel. Studies tonen ook aan dat door het gebruik van marketing automation tools een grotere Return on Investment wordt gerealiseerd. 52% van alle marketeers zagen een groter rendement dan de jaren voordien waarbij ze geen marketing automation opnamen in de strategie.

Verband email marketing automation en ROI volgens studie State of Inbound
Grafiek verband marketing automation & ROI – Studie State of Inbound

Met behulp van onze software voor mailing campagnes kunnen mails automatisch worden uitgestuurd als aan een vooropgestelde voorwaarde wordt voldaan. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een geautomatiseerd bericht bij de verjaardag van iemand in het klantenbestand, maar dit kan ook veel dieper uitgewerkt worden. Zo kunnen wij volledige geautomatiseerde flows opzetten die er na verloop van tijd voor zorgen dat een klant overgaat tot conversie. Na een reeks van mails, die verstuurd worden op het juiste moment en die de juiste, relevante content bevatten, zal de klant na verloop van tijd overtuigd raken en overgaan tot aankoop, offerteaanvraag, downloaden van een Ebook, of dergelijke.

Hiervoor stellen wij scenario’s op in onze software, en zorgen voor een perfecte implementatie van deze strategie. Wij testen en analyseren alles zeer grondig zodat er zich geen problemen voordoen en alles automatisch verloopt. Op deze manier kan je zorgeloos nieuwe klanten aantrekken door email marketing.

Mogelijkheid tot testen

Door onze expertise zijn wij in staat om campagnes zo goed mogelijk op te zetten en deze te testen. Zo maken wij gebruik van A/B split testing, om een zo optimaal mogelijke mail op te stellen die zal leiden tot conversies. Een split test omvat het creëren van verschillende versies van een mail, en elke versie naar een deel van jouw contacten uit te sturen. De versie die dan de beste resultaten oplevert, kan worden verzonden naar de resterende contacten uit de lijst. Split testing is dus een goed hulpmiddel om je doelpubliek beter te begrijpen en om uit te zoeken wat het beste werkt voor welke contacten. Op deze manier kunnen wij een vlekkeloze email marketing campagne opzetten die heel rendabel zal zijn.

Klantenwerving

Via email marketing kan je jouw klantenbestand verder uitdiepen. Mails zijn een perfecte tool om prospects verder te blijven informeren over je producten, diensten, promoties, nieuwigheden, evenementen,… zodat ze uiteindelijk klant worden. Mits gebruik van de juiste content op de juiste momenten, zullen prospects zich aangetrokken voelen tot jouw producten of diensten. Door daarbovenop nog te zorgen voor personalisatie in de mails, zal er een soort van vertrouwensband ontwikkeld worden waardoor de drempel om tot conversie over te gaan lager zal liggen. Wij zorgen ervoor dat er een duidelijk communicatieplan opgesteld wordt dat in het teken staat van klantenwerving.

Klantenretentie

Anderzijds kan email marketing ook een ideaal hulpmiddel zijn bij het onderhouden van bestaande klantrelaties. Het is namelijk niet onbelangrijk om je bestaande klanten tevreden te houden zodat zij opnieuw bij jou gaan kopen of positieve mond-tot-mond reclame verspreiden. De email campagnes worden op net dezelfde manier als bij klantenwerving opgesteld, maar met aangepaste content uiteraard. Zo creëren wij inhoud die relevant is voor jouw bestaande klanten, zoals in dit voorbeeld van een smartphone distributeur weergegeven:

Probleem

Een klant heeft net een smartphone in een winkel gekocht. Nu wil deze verkoper toch nog contact houden met zijn klant en eventueel andere producten aanprijzen. 

Oplossing:

Daarom werd een mail campagne opgesteld waarbij in 1e instantie werd gepolst naar de tevredenheid over zijn aankoop van de smartphone. Nadien volgde een mail met enkele adviezen over het beschermen van de smartphone met behulp van een hoesje. Deze hoesjes werden opgenomen in de mail en de klant kreeg zo een aanbod te zien dat perfect voor hem van toepassing was.

Resultaat:

Dit komt veel persoonlijker over dan dat er een algemene aanbieding van hoesjes wordt uitgestuurd. Nu weet de verkoper dat zijn aanbieding relevant is voor de klant. De klant voelt betrokkenheid en zal dit tijdens zijn eventuele koopbeslissing in gedachten houden.

Wat doet MarketLeader voor jou?

Opzetten van mail campagnes (split testen)

Wij zorgen voor het opzetten een volledige mailcampagne, al dan niet geautomatiseerd. Verder stellen wij ook een email marketing plan op, waarbij een duidelijk overzicht wordt gecreëerd van wat en wanneer.

Daarnaast toont onderzoek ook aan dat 33% van de ontvangers een e-mail openen op basis van de onderwerpregel. Wij optimaliseren deze dan ook door hem bondig, informatief en aantrekkelijk te maken. Vaak kiezen we ervoor om dit op te nemen in de split-testing. Zo kunnen wij testen welke onderwerpregel het beste werkt voor welke doelgroep.

Personaliseren van de boodschap

Al je contactpersonen zijn meestal op de hoogte dat email campagnes naar meerdere mensen worden gestuurd dan alleen zichzelf. Toch krijgen ze graag het gevoel dat ze niet zomaar één van de velen zijn. Daarom is het van belang om je boodschap te personaliseren. Wij doen dit voor jou en zorgen dat elke mail relevante en gepersonaliseerde inhoud bevat. 

Wij maken gebruik van velden die automatisch ingevuld worden, zodat elke mail een persoonlijke touch krijgt. Op deze manier kunnen wij bijvoorbeeld in de aanspreking de naam weergeven en geen algemene aanspreking zoals ‘Beste klant’. Het zijn deze kleine aanpassingen die maken dat een lezer aandachtiger zal zijn en sneller zal overgaan tot conversie.

Segmenteren van de mailing lists

In het kader van het personaliseren van mails zorgen wij ook voor een duidelijke segmentatie van de contactlijsten. Zo zijn wij in staat om nog beter in te spelen op de behoeften van de klanten, omdat we gericht kunnen focussen op een specifiek segment. Het is onder andere mogelijk om te segmenteren op locatie, geslacht, afgelopen aankopen, leeftijd, enzovoort. Alles is wel afhankelijk van de jouw contactenlijst en welke gegevens jij verzameld hebt van klanten. Maar op basis daarvan kunnen wij specifieke informatie aanbieden die passen bij de interesses van elke afzonderlijke doelgroep.

Email marketing geoptimaliseerde campagne

Geoptimaliseerde content (CTA)

De kans is zeer groot dat klanten en potentiële klanten je email eerst vluchtig scannen en pas daarna beslissen of er iets interessant aanwezig is voor hen. Daarom zorgen wij voor krachtige geoptimaliseerde content die lezers snel aanspreekt. We kiezen daarom expliciet voor korte, activerende teksten die volledig gericht zijn op het aanzetten tot conversie. Hierbij is de CTA (Call to Action) zeer belangrijk. We plaatsen deze op strategische plaatsen en gaan ook hiermee aan de slag in split-testing om na te gaan waar deze de meeste conversies opleveren.

Mailings conform met de GDPR-wetgevingen

Wij staan er garant voor dat alle mail campagnes opgezet worden conform met alle nieuwe GDPR-wetgevingen. Zo voorzien wij de campagnes van correcte opt-ins, opt-outs, links naar privacybeleid, en toestemmingbevestiging. Wij verzekeren een correct gebruik van contactlijsten en gebruiken enkel en alleen de informatie die relevant is om de ontvanger naar behoren aan te spreken.